System transformation in medtech to meet future healthcare demands

Syfte och mål: Projektet fokuserar på metoder och ansatser för att leda och organisera för digital transformation i medicintekniska företag. Digitaliseringen i branschen skapar stora möjligheter för utveckling av behandlingsmetoder, affärsmodeller och partnerskap, och sätter därför företagen under hårt förändringstryck.
Planeringsbidrag söks för en större ansökan kring hur man kan etablera bättre sätt att i medicintekniska företag organisera de systemiska förändringar som är förutsättningar för de ska kunna skapa konkurrensfördelar baserade på digitaliseringen.
Förväntade effekter och resultat: Det förväntade resultatet av det sökta planeringsbidraget är en väl utvecklad ansökan som blir beviljad av Vinnova i nästa omgång. Det förväntade resultatet av ett sådant större projekt kommer att definieras i kommande ansökan, men kommer att fokusera på systemisk förändring i medicintekniska företag och potentiellt i den medicintekniska industrin. Upplägg och genomförande: Vi kommer att arbeta tillsammans med de två medicintekniska företag som ingår i projektet för att hitta rätt miljöer och rätt frågor att fokusera på. Detta innebär ett antal intervjuer med nyckelpersoner, workshop med företagen, litteraturstudier etc.

Startdatum 2021-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-14

Sidansvarig Publicerad: to 14 jul 2022.