Syntetisk biologi för biosyntes och produktion av naturliga produkter

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum 2019-12-31

Publicerad: on 06 jun 2018.