Syngaselektrofermentering för effektiv omvandling av lignocellulosa till biobränsle

Målet är att utveckla teknologier för en hållbar biobaserad ekonomi genom att lösa de utmaningar som termo- och biokemiska omvandlingssteg står inför. Vi kommer att utveckla ett radikalt nytt koncept som bygger på förgasning av biomassa och syngasfermentering för att producera förnybara bränslen viktiga för den svenska energisektorn. Syngasfermentering kan utnyttja allt kol som finns i biomassan, men stora vetenskapliga utmaningar kvarstår. Projektet kommer att adressera utmaningar i relation till suboptimalt alkoholprocessutbyte, syngaskonverteringsgrad samt processinhibering. För att uppnå industriellt relevant utbyte och konverteringsgrad kommer vi att tillämpa en ny strategi som bygger på elektroassisterad fermentering och metabolic engineering med mål att ge cellerna större och effektivare tillgång till redoxpotential. Chalmers unika kompetens på energiteknik och industriell bioteknik gör det möjligt för oss att testa detta nya koncept i industriellt relevanta syngasmiljöer.

Startdatum 2017-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.