Synergistisk utveckling av rötngentekniker och tillämpbara tunna oxider för hållbar kemi

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Universität Paderborn (Akademisk, Germany)
  • Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) (Forskningsinstitut, Germany)
  • Max IV-laboratoriet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-04-04
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 25 feb 2020.