Swedish graphene initiative

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Swedish Graphene Initiative samlar ett trettiotal grafenforskare från Chalmers och universiteten i Uppsala och Linköping i nära samarbete. Här knyts olika kompetenser bland de främsta inom materialforskningen samman för att vidga kompetensen kring grafen och etablera grafenvetenskapen i Sverige. Swedish Graphene Initiative kombinerar både teori och experiment inom fysik, kemi och teknologi för att undersöka hur grafens unika potential kan omsättas i tekniska lösningar.


Inom projektets ramar utvecklar vi dels metoder för tillverkning av grafen, framför allt sonokemisk exfoliering och förångning av kiselkarbid, och dels metoder för funktionalisering av grafen. På grundforskningsnivå undersöker vi och bearbetar grafen på nanonivå för att se vad som händer om materialet förändras på olika sätt. Vi arbetar även med tillämpningar, till exempel hur grafen kan användas i elektronik eller hur vibrerande grafen kan utnyttjas som en superkänslig sensor.


Snarare än att vara uppbyggt kring ett antal konkreta resultat som ska uppnås, syftar Swedish Graphene Initiative till erfarenhetsutbyte mellan de olika forskningsgrupperna.

Anslagsmedel
40 miljoner kronor
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Sidansvarig Publicerad: on 11 mar 2015.