Sveriges Neutronforskarskola - SwedNESS

Det är många olika vetenskapliga frågeställningar som kan besvaras med neutronspridning. Lätta element som väte eller litium kan lokaliseras i atomära strukturer vilket inte är möjligt med andra metoder. Neutroner har spin och därför kan magnetism studeras vilket är svårt med andra metoder. Hur joner leds genom glaser, polymerer eller keramer kan också med fördel studeras med neutroner. Stress i metalliska material kan studeras utan materialet förstörs. Även problem inom livsvetenskaper kan studeras. För att Sverige ska kunna ha en beredskap att kunna ta till vara möjligheterna med ESS på bästa sett skapas denna forskarskola för i första steget 25 doktorander.

Inom varje område kommer de olika projekten också innehålla komponenter av instrumentutveckling. Doktoranderna ska utbildas med kurser, sommarskolor och i nationellt och internationellt nätverkande. De ska själva driva ett nätverk för att stimulera tvärvetenskap och internationella kontakter. De kommer att bedriva forskning vid flera olika internationella neutronanläggningar. Kurser, sommarskolor och workshops kommer att vara öppna för fler än de 25 doktoranderna för att stimulera den nationella neutronspridningsmiljön.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.