Svensk plattform för livscykelperspektivet

Projektet syftar till att skapa en branschöverskridande nationell plattform för att utveckla, sprida och integrera livscykelperspektivet i processer och beslutsfattande i industri, policy och i övriga delar i samhället. Plattformen bedöms kunna bidra till att Sverige har möjlighet att bli en ledande nation när det gäller att minska sin klimatpåverkan och öka sin energi- och resurseffektivisering, utveckla fler hållbara innovationer och öka sin internationella konkurrenskraft genom bl.a. en ökad tillämpning av livscykelanalyser.

Samarbetande organisationer

 • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Swedish Life Cycle Center (Centrumbildning, Sweden)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
 • Sony Mobile Communications AB (Privat, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • NCC AB (Privat, Sweden)
 • Akzo Nobel Surface Chemistry (Privat, Sweden)
 • Naturvårdsverket (Offentlig, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • SKF (Privat, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • SCA Hygiene Products AB (Privat, Sweden)
 • Vattenfall (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-05-15

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.