Bränslecellsdrivsystem med svävande spänning

Syftet med projektet är att bidra till kompaktare och mer kostnadseffektiva bränslecellsdrivsystem för fordon. Detta görs genom att utveckla ett system där DC-spänningen mellan bränslecellen och motoromriktaren tillåts variera. I ett system av denna typ kan en bränslecell med lägre effekt användas och en DC/DC-omvandlare tas bort. För att motorn fortfarande ska få tillräcklig effekt ersätts batteriet med en superkondensator. Enligt sökanden kan kostnaden för ett drivsystem med den nya lösningen minska med upp till 50 000 kronor samtidigt som vikten minskas med 20 kg.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Powercell (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.