Hållbar renovering av befintliga broar (SUREBridge)

Projektet syftar till att förverkliga ett innovativt och holistiskt tillvägagångssätt (metod, teknik och beräkningsverktyg) för renovering med hjälp av fiberförstärkt polymer (FRP). Brounderhåll inklusive reparationer, förstärkning och renoveringsåtgärder, ska kunna utföras så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, på kortast möjliga tid, med den mest effektiva och hållbara resursanvändningen och med minsta möjliga störning för miljön och trafikanterna.

Samarbetande organisationer

  • FiberCore Europe (Privat, Netherlands)
  • A.I.C.E. Consulting (Privat, Italy)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.