Surship - Strategic European Research Cooperation on Maritime Safety

Startdatum 2005-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2009-10-31

SURHSIP (survivability of ships) är ett strategiskt europeiskt forskningssamarbete om maritim säkerhet. 

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

CHALMERS, LIGHTHOUSE och EU-projektet SURSHIP

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2015.