Support and stimulation of dynamic and organic growth of pan European ICT for Manufacturing SME Innovation Ecosystems

Information endast på projektets engelska sidor.

Samarbetande organisationer

  • HOLONIX (Övriga, Italy)
  • Consultores de Automatización y Robotica S.A. (Privat, Spain)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-02-28

Publicerad: to 31 maj 2018.