Hållbar sjöfart i Arktis

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31
Release of a drift buoy in the Fram Strait during the Arctic summer of 2013. The data collected by the buoy will be used to validate sea ice drift measurements from satellite images.
Projektet syftar till att ta fram en riskanalysmodell för oljespill i Arktis och främst i Nordostpassagen. En minskad isutbredning i Arktis innebär att nya fartygsrutter öppnas upp och fler fartyg innebär en ökad risk för oljeutsläpp längs sagda rutter. Vi ska svara på frågorna; Hur driver oljan? Vilken koncentration olja blir det i vattnet? Hur påverkar den sin omgivande miljö? 

Projektet består av ett antal delmoment; fjärranalys, ekotoxikologi och framtagandet av riskanalysmodellen. Fjärranalysdata från olika typer av satelliter användas för att uppskatta vart oljan tar vägen. Detta görs genom mätningar av havsisens koncentration, utbredning och tjocklek samt havsströmmar och vind. Ekotoxikologiska data används för att uppskatta hur oljan påverkar miljön. Fjärranalysiska och ekotoxikologiska data fungerar som indata i riskanalysmodellen som beräknar hur ett oljeutsläpp skulle påverka miljön och här rangordnas storleken på miljöpåverkan. 
 
Projektet bygger på resultat från VRAKA projektet och CLIMATICE.​
Chalmers styrkeområde Transport, 500 000 SEK/år​​

Sidansvarig Publicerad: ti 27 maj 2014.