Styrmetoder för minskning av högfrekventa svängningar i elsystem med hög penetration av kraftelektronikbaserade vindparker (VindEL Högfrekventa Mebtu)

Syftet med projektet är att undersöka risken för högfrekvensinstabilitet i ett system med hög andel vindkraft pga resonans/interaktion mellan omriktare i vindkraftsparker både vid direkt anslutning till elnätet och vid anslutning med en HDVC kraftledning. De nyckelaspekter och systemparametrar som har tyngst inverkan på systemstabiliteten ska identifieras. Målet är att föreslå och undersöka kontrollmetoder i omriktaren tillsammans med designrekommendationer som upprätthåller stabiliteten i systemet. De föreslagna lösningarna ska verifieras analytiskt, via simulering och i en småskalig prototyp. Projektets resultat ska bidra till att reducera risken för systeminstabilitet vid en storskalig utbyggnad av vindkraften.

Startdatum 2018-01-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.