Struktur-funktionstudier av enzymer som klyver bindningar mellan lignin och kolhydrater

Cellväggen ger både skydd och stadga hos växter. Den mekaniska styrkan hos cellväggen skapas av det komplexa nätverket av olika cellväggspolymerer – cellulosa, olika typer av hemicellulosa, samt lignin. Vid skapandet av lignifierade cellväggar skapas kovalenta bindningar mellan ligninet och hemicellulosa, vilka försvårar nedbrytningen, både för mikroorganismer och för diverse industriella processer. En typ av enzymer som nyligen har upptäckts har visat sig kunna klyva dessa bindningar, men för att bäst kunna använda enzymerna krävs detaljerad biokemisk och strukturell information som i dagsläget saknas. I detta projekt studerar vi enzymerna med biokemiska analyser kopplat till röntgenkristallografi, för att kunna förstå deras aktiviteter på atom-nivå.

Samarbetande organisationer

  • Köpenhamns universitet (Akademisk, Denmark)
Startdatum 2016-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-05-31

Sidansvarig Publicerad: fr 04 sep 2020.