Strong Enough: Provning av förband för miljövänliga ochkostnadseffektiva vindkraftstorn

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Modvion AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-07-01

Sidansvarig Publicerad: lö 17 sep 2022.