Strategiskt forskningsprojekt på Chalmers inom hydro- och aerodynamik

Chalmers institution för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) har tillsammans med SSPA etablerat en strategisk samverkan med kunskapsutbyte och forskning inom CFD (computational fluid dynamics), EFD (experimental fluid dynamics) och FSI (fluid structure interaction). Chalmers M2 är speciellt starka inom CFD och strukturanalys, och SSPA med sin experimentella infrastruktur på EFD. Chalmers M2 och SSPA kommer genom denna strategiska samverkan mellan CFD och EFD skapa en viktig bas inom FSI med inom hydrodynamik  och aerodynamik genom provning, metodutveckling, samt utveckling av numerisk kod. Chalmers M2 har vindtunnlar som kan användas för aerodynamisk provning och SSPAs anläggningar kan användas för hydrodynamisk provning. Samverkan mellan forskarna och de metoder som utvecklas appliceras bl a på områden som marin förnyelsebar energi (vågenergi, flytande vindkraft, tidvattenkraft), segling (race sailing) och vindassisterad framdrivning av kommersiella fartyg.

Samarbetande organisationer

  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Finansieras av

  • Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 28 maj 2021.