Strategiska entreprenör-leverantörsrelationer i byggbranschen: möjligheter och utmaningar

Inköp är centralt i byggbranschen där inköpta varor och tjänster motsvarar 75-80 % av kostnaderna. Inköpsstrategi och inköpsbeteende i byggbranschen karaktäriseras generellt av en stark tilltro till konkurerrensutsatt upphandling, "armslängds-relationer" för att undvika beoenden till enskilda leverantörer och en tydlig decentrasliseirng med fokus på det enskilda projektet. Samtidigt får branschen kritik för ineffektivitet där fördjupade samarbeten (så kallad partnering) har identiferats som en väg framåt för att öka effektiviteten. Dessa förväntnignar har inte realiserats och partnering används främst i relationen mellan beställare-entreprenör och i enskilda projekt. Men det finns exempel på fördupade samarbeten mellan entreprenör och leverantör, men förutsättnignar för och konsekvenser av dessa samarbeten är inte karlagda. Studien syftar till att undersöka möjligheter och utmaningar i strategiska entreprenör-leverantörsrelation genom att studera samarbetet mellan entreprenören NCC och fönstertillverkaren NorDan. 

Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 03 okt 2019.