Strategisk innovationsagenda för solel

Med ett ökat behov av omställning inom energisektorn till förnybar produktion samt till följd av en kraftig prisreducering av solcellsmoduler har marknaden för solel vuxit exponentiellt de senaste åren. Denna utveckling skapar goda tillväxtmöjligheter för svensk industri som potentiellt kan tillgodose marknaden de ökade behoven men behöver öka förståelsen gentemot denna bransch. Syftet med denna agenda är att ta fram en färdplan för hur vi i Sverige skall stärka industrin och samhällets mottagarkapacitet för att dra nytta av den globala utvecklingen av marknaden för solel.

Samarbetande organisationer

  • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-12-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-07-05

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.