Strategier för att minimera inkrustering i industriella svartlutsindunstare

Projektet syftar till att utveckla nya strategier för hur industriella svartlutsindunstare ska köras för att minimera inkrustering och därmed öka brukens energieffektivitet samt minska frekvensen av akuta problem. Genom att minska beläggningen av inkruster i indunstaren ökar drifttillgänglig-heten och därigenom även energieffektiviteten i ett av de energikrävande stegen i ett kemiskt massabruk. Projektet bedöms därmed ha hög energirelevans.

Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-30

Sidansvarig Publicerad: ti 02 feb 2021.