Strategiarbete över konjunkturcykler för förbättrad kompetensutveckling – en proaktiv modell för förändringshantering

Startdatum 2009-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Detta samarbete mellan Chalmers och ett byggföretag syftar till att förstärka det förebyggande strategiarbetet under flera affärscykler inom byggindustrin för att förbättra kompetensutvecklingen. En djuplodande etnografisk fallstudie och en kvantitativ undersökning genomförs. Ambitionen är att uppnå en bättre förståelse för de komplicerade ömsesidiga beroenden som finns mellan strategi-, organiserings- och förändringsprocesserna, och hur de påverkar organisationsprocesserna på såväl makro- som mikronivå. Tidpunkten är idealisk för denna studie med tanke på den dramatiska globala ekonomin och de utmaningar detta medför i fråga om att hitta en balans mellan kortsiktiga kostnadsnedskärningar och skapa en strategi för långsiktig kompetensutveckling. Resultatet blir en praktisk åtgärdsinriktad modell som möjliggör ett integrerat strategiarbete. Detta projekt fyller en lucka i strategilitteraturen och gynnar näringsidkare inom och utom Sverige.


Projektet genomförs vid Avdelningen för construction management.

Projektdeltagare

Projektledare
​Christine Räisänen

Projektdeltagare
Christine Räisänen
Ann-Charlotte Stenberg
Martin Löwstedt

Kontaktperson
Christine Räisänen

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Vinnova

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2016.