Strategi för skalöverbryggning vid materialmodellering baserad på adaptivitet

Information endast på den engelska sidan.

Startdatum 2017-01-01
Slutdatum 2020-12-31

Publicerad: to 28 jun 2018.