Steer by wire Opportunities, performance and system safety (SWOPPS)

Målet med projektet är att undersöka Steer-by-Wire (SbW) aspekter på, 1.Reglerstrategier för styrkänsla och ingripande funktionalitet 2.Virtuella metoder för utveckling av SbW, mha körsimulatorer 3.Systemsäkerhetsaspekter på återkopplingsmekanismen hos SbW 4.Alternativa förarinterface introducerade av SbW


Målet med projektet är att kunna ta fram en säker funktionalitet rörande SbW med focus på förarinterfacet och den övre delen av systemet som föraren möter. Resultatet av projektet kommer att öka förståelsen för och hur man tar fram algoritmer för att styra denna del av systemet. Vidare kommer man bättre förstå konsekvenserna av när ett fel uppstår i denna del. Allt detta kommer att vara centrala för att lyckas med en introduktion av SbW på marknaden.


Projektet kommer att använda en körsimulator och en prototypbil för att undersöka de fyra ovan nämnda aspekterna. Systemsäkerhetsaspekterna och alternativa interface kommer att studeras i traditionella simulatorstudier medan övriga aspekter kommer att studeras mer objektivt utifrån uppsatta kriterier.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-03-09
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-07-01

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.