Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma och undersöka VA- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader och störningar som följd. I samarbete mellan forskare och näringsliv (VA-och fjärrvärmebolag) utvecklar vi fem nya metoder att gräv- och avbrottsfritt bedöma status på nedgrävda ledningar. Med hjälp av intern och extern data är målet att etablera en statusbedömningstjänst som på ett enkelt och tydligt sätt visar för ledningsägaren vilka rör som bör bytas.

Ledningsägarna sparar pengar genom förebyggande underhåll i stället för avhjälpande vid läckor och haverier. Besparing av energi och resurser till följd av färre läckor av vatten och värme och bättre optimerade system. Tillväxt hos svenska innovativa SME som står bakom de nya tekniska lösningarna, nya varor och tjänster. Nya varor och tjänster som utvecklats av svenska företag blir reguljära produkter i branschen globalt Färre driftavbrott, störningar och följdproblem vid underhåll ger uthålliga tekniska försörjningssystem

Samarbetande organisationer

 • Arne Jensen (Privat, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
 • Stockholm Vatten (Privat, Sweden)
 • Guideline Geo (Privat, Sweden)
 • Eon SE (Privat, Germany)
 • Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp (NSVA) (Offentlig, Sweden)
 • 4IT (Privat, Sweden)
 • Swerea (Privat, Sweden)
 • Sweden Water Research (Privat, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Kraftringen (Privat, Sweden)
 • Öresundskraft (Privat, Sweden)
 • VA Syd (Privat, Sweden)
 • Ängelholms kommun (Offentlig, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • Sigma IT Consulting (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-11-18
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-01-25

Publicerad: on 16 sep 2020.