Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastruktur

Projektet syftar till att undersöka vilka effekter introduktionen av el-scootrar har på resmönster och trafiksäkerhet i städer. Analysen görs med insamlad kördata, som grund för att föreslå spatiala planlösningar där man tar hänsyn till el-scootrar vid utformningen av framtida gator mot mer hållbara, säkra och inkluderande städer.

Startdatum 2020-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 02 jul 2020.