Stadsmiljöanalys - Analys av tätbebyggda miljöer i infrastrukturprojekt

Projektet fokuserar på att utveckla en metod för att mäta direkta och indirekta effekterna av infrastrukturprojekt i stadsmiljöer som kan användas i beslutsprocessen hos Trafikverket.

Det övergripande målet är att bidra till att förbättra integrationen mellan infrastruktur och stadsmiljö i statliga infrastrukturprojekt och -anläggningar. Metoden är avsedd att vara användbar, i olika omfattning, för att skapa relevanta kunskapsunderlag vid såväl val av åtgärder som i planläggning, utformning och genomförande av infrastruktur i stadsmiljö. En verksamhetsgemensam metod kan bidra till att höja Trafikverkets förmåga att leverera hållbara anläggningar i stads- och tätortsmiljö samt skapa ett enhetligt arbetssätt i organisationen. 

Samarbetande organisationer

  • Calluna AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-11-30

Sidansvarig Publicerad: må 14 sep 2020.