Stabilitetsreglering efter en kollision (PISC)

Projektet syftade till att bidra till lösningar som minskar skador och olyckor som inträffar vid multipla kollisioner. Cirka 1/4 av alla olyckor är multipla kollisioner. Resultatet är en Post Impact funktion och kunskap hur den kan utvecklas vidare och implemeteras. Funktion kan undvika eller mildra multipla kollisioner. Projektet har bidragit med vetenskapliga rön inom området fordonsreglering, förarbeteende och olycksanalys. Arbetet delades upp i följande arbetspaket: Orsak till 2:a kollisionen, förarinteraktion, funktionsdesign och strategier för Post Impact Stability Control (PISC).

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.