Stötvågs- och splitterbelastning: Förstärkning av armerade betongkonstruktioner

Projektets övergripande målsättning är att utveckla experimentell forskningsmetodik och numeriska metoder för dynamiskt belastade armerade betongkonstruktioner. En viktig del i projektet är framtagning av experimentellt underlag för att kunna verifiera, validera och kalibrera numeriska beräkningsverktyg. En annan viktig del i arbetet är att kunna nyttiggöra forskningresultat, exempelvis genom att ta fram beräkningsanvisningar för verksamma ingenjörer.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 26 jan 2019.