Stärkt forskning och innovation i livsmedelssektorn möjliggjord med neutron- och synkrotrontekniker

Syfte och mål: Syftet är att stärka den svenska livsmedelssektorn och öka dess innovationskraft genom att långsiktigt tillgodogöra sig de stora möjligheter som MAX IV, ESS och dess internationella motsvarigheter ger.
Projektet medger primärt kompetensuppbyggnad för etablerade forskare vid svenska forskningsorganisationer med livsmedelsforskning. Akademin/forskningsinstitut spelar en viktig roll eftersom industrins användning av denna typ av anläggningar ofta sker via forskare på dessa institutioner. Förväntade effekter och resultat: Höjd kompetens kring röntgen och neutronbaserade karakteriseringsmetoder och anpassade förutsättningar vid anläggningarna möjliggörs genom att föra samman experter inom livsmedelsvetenskap och bla röntgen/neutron metoder och datautvärdering. Detta bedöms vara en viktig möjliggörare för en vetenskapligt driven livsmedelsindustri, med hållbar processteknik, längs hela värdekedjan och öka möjligheten att attrahera vetenskapliga talanger.

Samarbetande organisationer

 • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
 • Karolinska Institutet (Akademisk, Sweden)
 • Högskolan i Kristianstad (Akademisk, Sweden)
 • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
 • Örebro universitet (Akademisk, Sweden)
 • Linnéuniversitetet (Akademisk, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • European Spallation Source (ESS) (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Malmö universitet (Akademisk, Sweden)
 • Livsmedelsföretagen (Privat, Sweden)
 • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2024-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 apr 2022.