Stödstrategier medelst vindkraftverk för elsystem med lågt tröghetsmoment och med hög andel av vindkraft

Vindkraftverk med variabel rotationshastighet levererar till skillnad mot traditionella synkrongeneratorer inget tröghetsmoment till elnätet vid störningar. Därför finns det i elnät med hög andel vindkraft även en risk för brist på tröghet i systemet, detta kan i sin tur leda till stora frekvensvariationer vid störningar i elnätet. Målet med projektet är att undersöka nyttan med den kinetiska energin som finns tillgänglig hos ett vindkraftverk.Därefter kommer risken att nå en för låg tröghet i elnätet att utvärderas med hjälp av ett probabilistiskt synsätt till elnät med hög andel vindkraft. Två stödstrategier för att leverera extra tröghetsmassa och minska risken för låg tröghetsmassa i elnätet kommer att undersökas. Slutligen kommer det ekonomiska värdet hos de tidigare beskrivna stödstrategierna för elnätet utvärderas genom en kostnad-nytta-analys.

Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.