Stötvåg- och splitterbelastade konstruktioner: Armerade betong- och fiberbetongkonstruktioner

Vid detonation utsätts de kringliggande konstruktionerna för en kombination av splitter- och stötvågslast. För att öka förståelsen kring betongkonstruktioners verkningssätt vid denna typ av belastning startade projektet ”Stötvågs-och splitterbelastning: Armerade betong- och fiberbetongkonstruktioner” i aug 2012. Projektet skall resultera i en doktorsavhandling med inriktning på betongkonstruktioners verkningssätt vid explosionsbelastningar samt studera beteendet hos fiberbetong och armerad fiberbetong

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Projektet syftar till att inventera, sammanställa och värdera befintlig kunskap gällande förstärkning av konstruktioner av betong och andra byggnads- och konstruktionsmaterial.  Fiberarmerad och högpresterande betong anses därvid viktigt att studera.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad


Nyckelord: Betong, fiberarmerad betong, numeriska studier, materialmodellering, dynamisk belastning, stötvåg, splitter, förstärkning

Projektdeltagare
Projektledare: Rasmus Rempling

Samtliga projektdeltagare:
Kent Gylltoft
Joosef Leppänen
Mario Plos
Rasmus Rempling

Kontaktperson: Rasmus Rempling
Externa parter i projektet

Fortifikationsverket

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Finansieras av

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.