Stötvåg- och splitterbelastade konstruktioner: Betongkonstruktioner utsatta för splitterbelastning

Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31
Projektets övergripande målsättning är att utveckla förbättrade metoder för analys av explosionsbelastade betongkonstruktioner. Projektet omfattar litteraturstudie med utvärdering, samt framtagning av beräkningsmodeller för stötvågs- och splitterbelastning. Dessa beräkningsmodeller kan vara såväl analytiska som avancerade numeriska modeller för att beskriva och öka förståelsen för de komplexa fysikaliska fenomen som uppstår vid denna typ av belastningar.

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad

Nyckelord: Betong, fiberarmerad betong, numeriska studier, materialmodellering, dynamisk belastning, stötvåg, splitter
Projektdeltagare

Projektledare och kontaktperson: Joosef Leppänen

Externa parter i projektet

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: fr 07 okt 2016.