Stålsandwichelement för broapplikationer
​Exempel på applikation för sandwichelement

Lägre vikt vid användning av stålsandwichelement i brodäck

Stålsandwichelement har tillämpats bland annat i marina applikationer med stor framgång. Detta innovativa konstruktionselement är attraktivt på grund av sin låga vikt i förhållande till styvhet. Tillverkning av ett stålsandwichelement kräver moderna sammanfogningsmetoder utförda i en modern stålverkstad.
Dagens gällande praxis när det kommer till brodäck av stål är påtagligt ortotropa och bestående av en stålplåt med trapetsformade längsgående avstyvningar. Dessa medför en hög produktionskostnad och en låg utmattningskapacitet. Stålsandwichelementet är ett lovande ersättande element för dessa.
Tillämpning av stålsandwichelementet i broapplikationer medför en lägre strukturell vikt och ett högre utnyttjande av stålets höga hållfasthet. Detta reducerar tillämpandet av naturens resurser och möjliggör enklare montering på byggarbetsplatsen, med en påverkan av kostnaderna som resultat.
Detta element har i tidigare arbeten visat stor potential. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka den potentialen och beskriva dess beteende och bärförmåga, för att sedan bli ett godtaget konstruktionselement i en brokonstruktion.
Arbetet som utförs i projektet kommer bland annat att innehålla optimering, påvisande av strukturellt beteende, livscykelanalyser och undersökningar avseende utmattning.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31
Stålsandwichelement för broapplikationer

Projektet genomförs vid Avdelningen för konstruktionsteknik, forskningsgruppen Stål- och Träbyggnad

Nyckelord: Stålsandwichelement, broar, stål

Projektdeltagare

Projektledare: Mohammad Al-Emrani

Samtliga projektdeltagare:

Mohammad Al-Emrani

Peter Nilsson

Kontaktperson: Peter Nilsson

Externa parter i projektet

WSP Sverige AB

Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Finansieras av

  • Statens vegvesen (Offentlig, Norway)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 19 mar 2020.