Sprickor av korrosion: bildbaserade metoder kombinerade med modellering

Är gamla byggnadskonstruktioner säkra att använda? Denna fråga kräver brådskande svar. Vi kommer att möjliggöra bedömning av säkerheten för skadade armerade betongkonstruktioner baserat på visuell inspektion, genom att länka sprickor med säkerhet. Vanligtvis har en nedbrytningsmekanism i taget studerats. Nya resultat visar dock på stark interaktion mellan rost, den främsta skadeorsaken, och frost. Vidare är nästan all forskning baserad på prover som utsatts för accelererad korrosion - det finns flera tveksamheter till om naturlig nedbrytning påverkar konstruktionen annorlunda. Slutligen, då armeringskorrosion orsakar sprickor i betongen är flera fenomen inblandade, och för närvarande kan dessa inte separeras. I detta projekt kommer neutrontomografi att ge en inblick i konstruktionen under korrosionsprocessen, vilket ger nödvändig data för både accelererade och naturligt nedbrutna prover. Icke-linjära finita elementanalyser kommer att användas, som beskriver volymexpansion, granulärt beteende av rosten, effekt av porös zon, transport av rost genom sprickor, ojämn korrosion och frost. Således kommer fenomenen att separeras och deras kombinerade effekter att förstås. I slutändan kommer projektet att bidra till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för samhället och även till att bevara stora kulturella värden. Detta eftersom vi med ökad kunskap kan reparera och ersätta befintliga konstruktioner endast när det behövs, med fortsatt garanterad bärighetsmässig säkerhet.

Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 03 okt 2020.