Speron 2020 - Optimal däckdesign för elbilar (Leisstra 3, delprojekt 4)

Startdatum 2010-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31
Motorn på elbilar ger ifrån sig ett mycket annorlunda ljud jämfört med ljudet från traditionella förbränningsmotorer. Dessutom är de krafter som verkar mellan däck och vägbana under acceleration väsentligt högre för elbilar. Detta kräver en annan optimering av däck där det vid låga hastigheter är önskvärt att ha ett något bullrigare däck för att öka uppmärksamheten hos fotgängare. Samtidigt ska utformningen inte öka buller vid medelhöga och höga hastigheter där däck/vägbanebullret är högt och dominerande.
 
 
Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen Vibroakustik.
 
Mer information på Leisstras hemsida
 
Detta projekt är relaterat till projekten Leisstra 3, delprojekt 1 och delprojekt 2.
 
Nyckelord: Elbil, däckdesign
Projektdeltagare

​Projektledare
Prof. Frank Gauterin (Karlsruhe Institute of Technology)

Projektdeltagare
Alice Hoffmann
Wolfgang Kropp

Kontakt
Wolfgang Kropp

Externa parter i projektet
​​Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Continental Reifen Deutschland GmbH
Müller BBM GmbH
Federal Highway Research Institute (BAST)
Chalmers styrkeområden
​Transport
​German Federal Ministry of  Economics and Technology

Sidansvarig Publicerad: ti 12 maj 2015.