Speron 2020 - Ett verktyg för att beräkna vägbanors akustiska egenskaper (Leisstra 3, delprojekt 1)

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​​De två viktigaste källorna till däck/vägbanebuller är vibrationer av däckens yta och ett fenomen som brukar kallas ”air-pumping”. Det senare kan ses som ett samlingsbegrepp för ljudgenererande mekanismer som verkar i eller nära kontakten mellan däck och vägbana. Det finns många teorier om enskilda mekanismer som kan generera denna typ av buller men det saknas generella modeller som kan hantera alla typer av vägar, däck, hastigheter osv. I det här projektet angrips ”air-pumping” från en ny vinkel, olika ljudkällors hastighetsberoende. ”Air-pumping” antas bestå av monopolkällor och då följer att ljudnivån som dessa genererar kommer att växa med fordonets hastighet upphöjt till fyra. Ljudnivån som genereras av däckvibrationer kommer endast växa med hastigheten upphöjt till två. Genom att analysera däck/vägbanebuller med avseende på fordonshastigheten kan man få en uppskattning om vilken källtyp som dominerar i olika fall. Detta är ett kraftfullt verktyg för att undersöka och förstå hur ”air-puming” fenomenet uppkommer och hur man kan modellera det.  

 


Andelen luftflödes-relaterade ljudkällor i det totala
däck/vägbanebullret för ett slätt däck som rullar på en skrovlig vägyta

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen Vibroakustik.

Mer information på Leisstras hemsida.

Nyckelord: däck/vägbanebuller

Projektdeltagare

​Projektledare
Thomas Beckenbauer (Müller BBM GmbH)

Projektdeltagare
Julia Winroth
Wolfgang Kropp
Carsten Hoever

Kontaktperson
Dr. rer. nat Christina Bückers, leistra3@bast.de

Externa parter i projektet
​Müller BBM GmbH (Projektleitung)
Chalmers University of Technology
Continental Reifen Deutschland GmbH
Karlsruher Institut für Technologie
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
Transport
​German Federal Ministry of  Economics and Technology

Sidansvarig Publicerad: ti 12 maj 2015.