Spänningsdippkarakterisering mot minskad störningstålighet av vindkraftsanläggningar (VindEL MB med LTU)


Projektet syftar till ökad förståelse om hur egenskaper hos spänningsdippar i elsystemet (elkvalitet) påverkar vindturbiner och vindkraftsanläggningar. Resultat från projektet kommer att ge underlag till olika intressenter för att förbättra tålighet av vindturbiner mot spänningsdippar och på sådant sätt bidra till ett robustare elkraftsystem med stora mängder av vindkraft. Projektet kombinerar kunskaper om elkvalitet med kunskaper om störningstålighet av vindkraftsanläggningar mot spänningsdippar och är ett samarbete mellan Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet (LTU) och elkraftsystemgruppen på Chalmers tekniska högskola (CTH).

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.