South Africa - Sweden Bilateral Scientific Reaserch Cooperation Programme

Syftet med programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet. Programmet finansieras av STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte på den svenska sidan samt National Research Foundation (NRF) på den sydafrikanska sidan.

Samarbetande organisationer

  • Vetenskapsrådet (VR) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2017-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-02-28

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jan 2021.