Sondering av Hög Temperatur Supraledare på Nanonivå

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 26 jun 2018.