Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil

Syftet med projektet är att göra komparativ och kritisk analys av energisystemens planering och framväxt i tre stadsdelar med höga ambitioner kring hållbarhet samt sprida erfarenheter från dessa. Projektet resulterar i ett generellt ramverk som kan användas som underlag i samhällsplanering och affärsutveckling. Energimyndigheten bedömer att projektet har en god och relevant tvärvetenskaplig struktur då det utgår från arkitektur, energivetenskaper samt teknik och social förändring när de analyserar stadsdelar, byggnader samt hushåll i urbana områden med hög hållbarhetsprofil.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-07-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 11 feb 2021.