Socio-technical drivers, opportunities and challenges for large-scale CCUS (CaptureX)

Det er konsensus om at CCS er nødvendig for å nå 2-gradersmålet. I det siste har satsningen på karbonfangst og lagring (CCS) skutt fart som resultat av at norske myndigheter tok beslutningen om å allokere 16.8 billioner kroner til Langskip prosjektet. Langskip prosjektet har som mål å etablere en fullskala verdikjede for CCS. I CaptureX-prosjektet søker vi å forstå drivere, barrierer og muligheter for å etablere en slik fullskala verdikjede for CCS. Prosjektet tar utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsfeltet på bærekraftig omstilling (sustainability transitions på engelsk) og legger an et sosioteknisk perspektiv for å forstå innovasjonsprosessene rundt etableringen av CCS. Prosjektet analyserer innovasjon knyttet til hele verdikjeden av CCS og CCU (karbonfangst og utnyttelse) og ser på hvordan strategier og businessmodeller til sentrale industriaktører og regionale industrielle transformasjonsprosesser er med på å forme utviklingen av CCUS og omvendt. CaptureX fokuserer videre på viktigheten av legitimeringsprosesser (herunder aksept) og politikkutvikling for utvikling og spredning av CCUS. CaptureX prosjektet gjennomføres av en ledende gruppe samfunnsvitenskapelige energiforskere i Norge (SINTEF Digital., NTNU KULT, UiO TIK) og Sverige (Chalmers) og involverer CCS-eksperter fra SINTEF Energi. Prosjektet har et rådgivende styre med medlemmer fra industrien, FoU, og ulike organisasjoner som sikrer at forskningen blir relevant for både praktikere og politikkutvikling. Prosjektet vil bidra til den internasjonale forskningsfronten på bærekraftig omstilling og vil spre resultater til relevante aktører og publikum både innenfor og utenfor akademia.

Samarbetande organisationer

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Akademisk, Norway)
  • Universitetet i Oslo (Akademisk, Norway)
  • SINTEF Energi (Privat, Norway)
Startdatum 2021-11-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 06 maj 2022.