Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities (SEiSMiC)

SEiSMiC (Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities) är ett projekt finansierat av EU-kommissionen och som pågår till och med 2016. Projektet svarar mot EU-kommissionens önskan att etablera effektivare kommunikationskanaler med städer och deras aktörer för att skapa en bättre förståelse för vilka frågor som är prioriterade i forskningsmiljöer och i utvecklingsprojekt i Europa. Projektet svarar även mot ett behov av att hitta nya angreppssätt och verktyg, så kallade sociala innovationer, för att möta de utmaningar som städer i ett föränderligt Europa präglas av och står inför.

SEiSMiC är kopplat till Joint Program Initiative (JPI) Urban Europe, där forskningsfinansiärer i ett femtontal europeiska länder genomför gemensamma utlysningar och ett strategiskt arbete med att ta fram en gemensam forsknings- och innovationsagenda som ska styra framtida forskningssatsningar.

SEiSMiCs mål är att:

mobilisera en bredd av aktörer i städer, inklusive intressenter ur civilsamhället, genom att bilda nationella nätverk i tio europeiska länder
initiera och främja sociala innovationsprocesser genom att föra samman olika grupper av aktörer 
bidra till att stärka den sociala dimensionen och praktikernas engagemang och inflytande i JPI Urban Europe – med särskilt fokus på den forsknings- och innovationsagenda som tas fram
sprida initiativ, projekt, resultat och kunskap från JPI Urban Europe och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå

Man skulle kunna säga att SEiSMiC är:

ett projekt som syftar till att öka kunskaper om hur sociala innovationer kan bidra till att möta behov av radikala förändringar i städer och att sprida erfarenheter från goda exempel mellan olika städer i Europa.
en plattform för att påverka inriktning och prioriteringar i framtida forskningssatsningar i Europa, och nationellt, så att forskningen bidrar till att möta städernas behov av kunskap.
ett nätverk med drygt 500 deltagare, i tio olika länder, som alla driver konkreta innovativa projekt och vill bidra till en gemensam kunskapsproduktion utifrån sina erfarenheter eller personer som genom sin position på en myndighet, en organisation eller företag har ett intresse av att bidra till förändringar på en struktur- och systemnivå.

Samarbetande organisationer

 • Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) (Forskningsinstitut, Hungary)
 • IQ Samhällsbyggnad AB (Privat, Sweden)
 • Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) (Forskningsinstitut, United Kingdom)
 • AIT Austrian Institute of Technology (Forskningsinstitut, Austria)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (Forskningsinstitut, Belgium)
 • Univerzita Karlova v Praze (Akademisk, Czech Republic)
 • Humboldt-Universität zu Berlin (Akademisk, Germany)
 • Istanbul Teknik Universitesi (ITÜ) (Akademisk, Turkey)
 • European Centre for Women and Technology (ECWT) (Forskningsinstitut, Norway)
 • Eurocities (Privat, Belgium)
 • Cittalia (Forskningsinstitut, Italy)
Startdatum 2013-10-29
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-28

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.