Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre

Syfte och mål:
Syftet är att bygga billiga bostäder för nyanlända samt unga och äldre på ett sätt som integrerar dessa grupper i samhället, i samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhället. Målet för projektet är att skapa en husfabrik och mötesplats där nyanlända och andra utanför bostadsmarknaden tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och bygger småhus. Målet är även att undersöka och utvärdera hur samverkan mellan kommun och övriga aktörer har fungerat under ansökningsprocess, byggprocess och innovationsprocess.

Förväntade effekter och resultat:
Under projektet är det konkreta målet att bygga 20 mindre hus, men också att bygga upp en samverkan och organisation samt en fysisk plats där fler hus kan byggas efter projektets slut. Tjörn har redan en uppbyggd samverkan kring nyanlända och de nätverk som byggts upp kommer nyttjas i projektet. Metoden för att göra detta är att upprätta en egnahemsbyggfabrik för socialt småhusbyggande. Projektet kommer bidra till att lösa en del av bostadsbristen för nyanlända och även andra grupper i behov av billiga bostäder (unga och äldre) och även skapa både utbildning och arbetstillfällen.

Samarbetande organisationer

  • Inobi AB (Privat, Sweden)
  • Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Byggbrigaden (Non profit, Sweden)
  • Röd Arkitektur, planering och fastighetsutveckling AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.