Social Energi

Energianvändningen i bostäder utgör en stor del av Sveriges energianvändning. I ett framtida hållbart samhälle behöver denna förbrukning minskas vilket kan uppnås både genom tekniska lösningar och förändrade beteendemönster i hemmet.

Den enskilde individen har stor potential att själv minska sin energianvändning genom att agera annorlunda vid interaktion med olika produkter i vardagen. För att individen ska kunna agera på ett energieffektivt sätt behövs kunskap och medvetenhet kring vad man som individ kan påverka. Projektet Social Energi syftar därför till att erbjuda hushåll feedback på sin energianvändning för att att öka medvetenheten och främja energibesparing. Under projektet utvecklades en tjänstebaserad lösning i samarbete med Exibea AB och lösningen pilottestades i hushåll under våren 2012.

Lösningen innefattar bland annat en webbportal där hushåll kan få feedback på sin energianvändning och analysera sin egen energisituation. Hushållen kan även jämföra sin energianvändning mot andra och engagera sig i olika utmaningar. Webbportalen ger även möjligheter till diskussion kring området energi.

Samarbetande organisationer

  • Boid AB (Privat, Sweden)
  • EXIBEA AB (Privat, Sweden)
  • Iowa AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 28 jun 2018.