Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer, Fas 3

Syfte och mål
- Demonstrera minst två tillverkningstekniker för kompositprodukter motsvarande en produktionstakt om 100 000 enheter/år eller tillverkad struktur motsvarande 100 ton/år. - Demonstrera en automatisk tillverkningsprocess för en flygplansstrukturkomponent med produktionstakt om 500 enheter/år.
- Identifiera och karaktärisera nya kompositmaterial med lägre tillverkningskostnader.
- Tydliggöra kravbilden för tillverkning av och material för brokonstruktioner i komposit samt identifiera lämpliga tillverkningstekniker för stora lastbärande konstruktionselement.

Förväntade effekter och resultat
En vidmakthållen och stärkt internationell konkurrenskraft för svensk transport- och byggindustri genom:
- Ökad kompetens hos svenska leverantörers och nätverk inom området.
- Ökad kunskap om rationella komposittillverkningsmetoder hos LIGHTers medlemmar.
- Ökat antal branscher och industrier som använder lättviktslösningar.
- Höjd kompetensnivå beträffande användning av kompositer för byggkonstruktioner.
- Sänkta tillverkningskostnader för strukturella kompositer med 25% till 50%, relativt en kommersiell nivå för 2010 (beroende på bransch).

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • AP&T (Privat, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
  • WSP Sverige (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.