Smarta, miljövänliga och synergistiska cocktails mot biologisk påväxt för en giftfri miljö: formulering och ekotoxikologiska analyser

I detta projekt skall vi studera biocidkombinationer som uppvisar hög effektivitet mot målorganismer och låg miljöpåverkan. Vi ämnar dessutom använda oss av den biocidala synergin för att formulera hållbara state-of-the-art påväxthindrande fiberbaserade material. Detta uppnås genom att kapsla in biociderna i mikrokapslar från vilka biocidernas frisättning kontrolleras till den lägsta effektiva nivån under en förlängd livslängd. Att kombinera biocidal synergi med smart och kontrollerad frisättning minskar påtagligt biocidutsläppen och därmed även antimikrobiella och påväxthindrande produkters miljöpåverkan.En komplex blandning av olika giftiga biocider förorenar den marina miljön på grund av människans ansträngningar att förhindra biologisk påväxt. Biocidläckaget till miljön är ofta omotiverat högt på grund av att frisättningen är snabb och okontrollerad. Biocidfria metoder lider av höga kostnader, kort livslängd och används därför inte i stor utsträckning av industrin.På senare tid har en särskild oro väckts kring hur giftiga kemikalier kan samverka och tillsammans utgöra ett gemensamt större hot. Därför kommer både industrin, allmänheten och regulatoriska tillsynsmyndigheter gynnas av den ökade ekotoxikologiska kunskapsbasen kring synergistiska biocidblandningar som tas fram i detta projekt. Projektet bidrar även direkt till den Giftfria miljön genom att erbjuda en hållbar och implementerbar påväxthindrande lösning till industriella intressenter och slutanvändare.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-11-30

Sidansvarig Publicerad: fr 04 okt 2019.