Smarta stadskoncepter i Curitiba - lågkolhalt transport och rörlighet i det digitala samhället

Syfte och mål: Projektet utforskar smarta och hållbara lösningar för lågkoltransport av passagerare och gods i urban miljö. Projektet inkluderar data mining och analys, energi- och utsläppsbalanser för olika transportlösningar och bränslealternativ, samt utformning av scenarier för smart mobilitet och en plattform för digital verklighet i 3D. Förväntade effekter och resultat: Projektet är tvärvetenskapligt och innebär deltagande av flera intressenter från akademi, näringsliv, regering och samhälle i stort. Resultaten kommer att bidra med nya insikter och verktyg för att ta itu med rörlighet i stadsområden, utforska infrastrukturomvandling på flera nivåer och teknisk innovation i en tvärvetenskaplig kooperativ plattform. Resultaten ska också ge beslutsstöd för transport och mobilitetsplanering. Upplägg och genomförande: Projektet utvecklas under tre år. Implementeringen organiseras kring 7 huvuduppgifter som resulterar i 20 olika delresultat. Dessa kan vara i form av publikationer, demonstrationer och rekommendationer. En kommunikationsplan har utvecklas för att leverera resultaten till olika intressenter. 

Samarbetande organisationer

  • Hexagon (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Universidade Tecnologica Federal do Parana (Akademisk, Brazil)
  • Universidade Federal do Parana (Akademisk, Brazil)
  • SWECO (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-12-01
Slutdatum 2023-05-31

Sidansvarig Publicerad: on 29 sep 2021.