Smarta Gator

Syfte och mål: Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering (tex autonoma fordon), elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Förväntade effekter och resultat: Projektet Smarta gator ska: - Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator. - Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator. - Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellerna byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet - Ta fram en körsimulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, - Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter för ombyggnad och nybyggnad samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Upplägg och genomförande: I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare. Workshops genomförs med representanter från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare, för att testa framtagna gatumodeller. Guiden för smarta gator redovisar framtagna och testade modeller och siktar på att bli en ny svensk standard för framtidens gatuutformning.

Samarbetande organisationer

  • Spacescape AB (Privat, Sweden)
  • White Arkitekter (Privat, Sweden)
  • SWECO (Privat, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 23 jun 2020.