Nya skummaterial av biprodukter från jord- och skogsbruk

Dagens kommersiella skummaterial (i förpackningar, absorbenter, medicinska produkter etc) framställs från fossila råvaror. I SmartFoam projektet siktar vi på att utveckla skummaterial baserade på cellulosa, hemicellulosa, och protein etc., som är biprodukter från exempelvis pappersmassa, kvarnrester, drank och stärkelseproduktion. Biopolymererna finns tillgänglig i stora mängder till ett potentiellt konkurrenskraftigt pris, men forskning behövs för att förbättra råvarutillgång, materialegenskaper (t ex genom kemisk modifiering) och för att utveckla skummaterial.

Forskningsprojektet SmartFoam innefattar hela kedjan från råvara till färdig produkt. SmartFoam projektet kommer att utveckla extraktions- och modifieringsmetoder för råvaran, likaväl som formulering och processteknik för framställning av skummaterial.

 

Forskningsprojektet kommer att leda till ersättning av fossilbaserad råvara med förnyelsebar biomassa för skummaterial till förpackning- och absorbenttillämpningar, ett mer konkurrenskraftigt skogs- och jordbruk, ökat förädlingsvärde, samt till nya, innovativa skummaterial.

Resultat

Projektet SmartFoam kommer att generera ny kunskap inom följande områden:

  • Val av råvara för kemisk modifiering och optimala egenskaper skum
  • Hemicellulosa extraktion
  • Kemisk modifiering av hemi-cellulosa
  • Vilka polymerparametrar som förbättrar vattenbeständighet, kan fungera som interna mjukningsmedel och är viktigt för "foamability” av cellulosamassan
  • Hur tillsatser såsom nano-kristallin cellulosa eller microfibrill cellulosa påverkar porstrukturen

 

Anette Larsson.jpg
Anette Larsson, Projektledare
Chalmers tekniska högskola
Kemi- och bioteknik
Farmaceutisk teknologi
412 96 Göteborg
Tel: 031-772 27 63
Email: Anette.Larsson@chalmers.se
 
För generell information:
info@smartfoam.se 
 
​Projektet SmartFoam finansieras av:

Forskningsrådet Formas
Formas från WEB_2.png


 
och bidrag från projektparterna.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2016.