Smart mobilkommunikation för miljövänlig IKT

Syftet med projektet är att bidra till - Högpresterande och energi-effektiva mobilnät - Ökad attraktionskraft för energi- och miljövänlig kollektivtrafik Målet med projektet är att - Undersöka potentialen för avancerade trådlösa förbindelser till passagerare på kollektivtransport-fordon. - Integrera och optimera stödet för rörliga små celler i mobilnät och i heterogena radio-accessnät - Stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Kina inom 5G mobilsystem. Projektets resultat förväntas påverka förståelsen hur man bygger rörliga reläer och basstationer, samt hur man kan integrera rörliga celler i mobilsystem. Resultaten kommer att synliggöras i vetenskapliga konferenser och journaler. Medverkande forskare på Chalmers kommer att utveckla sin expertis, och sprida den inom utbildningssystemet för nya ingenjörer och doktorer. Genererad kunskap kan stärka Icomeras och Ericssons produktportföljer inom tekniker för små celler, och samarbetet i projektet kan underlätta kommersiellt utnyttjande.

Samarbetande organisationer

  • Icomera (Privat, Sweden)
  • Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT) (Akademisk, China)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-11-30

Sidansvarig Publicerad: lö 08 sep 2018.