Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenser

Övergripande syftet med detta projekt är att göra kunskap om effekterna av förtätning, en av de viktigaste strategierna för hållbar stadsutveckling, tillgänglig för praktiken genom utvecklingen av en användarvänlig webbapplikation. Detta svarar mot en växande debatt för att väga mellan täthetens konsekvenser som kräver en mer informerad diskussion, både bland yrkesverksamma och med allmänheten.Denna webbapplikation kommer att baseras på resultaten av en systematic review, finansieras av Formas (FR-2018/0006, färdigställd 2019). Det kommer att göra resultaten lätt tolkbara, ge tillgång till de papper som dessa resultat bygger på, och viktigast, kommer att se till att översiktsplaner kan utvecklas utifrån bättre kunskap av både för- och nackdelar med förtätning.Idag är design indikatorer ett populärt sätt att överföra kunskap från forskning till praktik, men de kan inte användas för att väga mellan möjliga målkonflikter, vilket projektet syftar till att lösa. Det kommer att göra beslutsprocessen mer effektiv och transparent och möjliggör en mer lik och konsistent utvärderingsprocess mellan olika kommuner, särskilt viktigt för små kommuner med mindre resurser.Projektet är skalbar i den meningen att andra indikatorer som är nyckeln till hållbar stadsutveckling kan läggas till. Vidare kan databasen uppdateras regelbundet och så garantera kontinuerlig överföring av kunskap från forskning till praktik.

Startdatum 2019-11-01
Slutdatum 2022-06-30

Sidansvarig Publicerad: lö 04 dec 2021.